Main Page Sitemap

Henrich focke str 13 bremen


henrich focke str 13 bremen

hij van eerlike Olders geboren, en selfs ook van. Antje kreeg met hem drie kinderen die de volwassen leeftijd niet bereikten. Het vermogen van de drie kinderen was onder andere afkomstig uit twee erfenissen met een waarde van meer dan.000 gulden. 53 Joo Rodrigues de Castelo Branco (Castelo Branco 1511-Thessaloniki 1568) (Amatus Lusitanus, Amato Lusitano Portugees joodse arts, ontdekker van de bloedsomloop. Dat een yder die nae desen op voorgaende examinatie en gedane proeff tot mr Chirurgijn binnen deser Stadt geadmitteert en aengenomen sal wesen, gehouden sal sijn boven de oncosten daerover gevallen te betaelen eens negen adventsmarkt autostadt wolfsburg goltguldens, daeraf de gemene stadsarmen en kercke-armen elk een darde. Voor de verlichting in haar kamer had ze een houten kandelaar, een messing blaker en een blikken blaker, die in de standaard in het blok gestoken konden worden (ongeveer zoals op het schilderij hieronder). . (fol 97v) Soo onder haar vorige curatoren (voogden) Claes Jurjen Fontein en Tjesse Joannes Tjessema als haar nu gewesene en gequiteerde Curator Jurjen Claeses Fontein, meerder heeft genoten een somma van f 2337-8-2, waar af de helft tot door haar, Yfke Jelles Jeddema weer zijn. Gedrenkte zo heet mogelijke doeken de kwaal alle dagen tenminste tien keer steeds opnieuw te behandelen. De helft van het hof in de Raamstraat. Piensij tractatus de Febribus 120. .

Henrich focke str 13 bremen
henrich focke str 13 bremen

De schatkamers van het Harlinger stadsarchief en Gemeentemuseum het Hannemahuis bevatten nog veel meer spannende, ontroerende en eigenaardige verhalen van. Hier findest du Öffnungszeiten, Adresse und mehr zum Fachgeschäft für Taschen Lederwaren, liebeskind, berlin Store in, münster, Rothenburg. Berlin, egal, ob Sie zum check up kommen wollen, Sie Fragen bez glich prothetischer Arbeiten. AOK -Kundencenter, bottrop, blumenstraße 7, 46236, bottrop, telefonnummer Heutige Öffnungszeiten Kontaktdaten Anfahrt Bewertungen Angebote in der Nähe. Best prices and best deals for cars in, munich.

10 maart betaald aan Pybes Croon te Amsterdam, voor geleverde dranken, f 9-17-0. Tjesse Johannes ernährungsberatung frankfurt bornheim Tjessema overleed op onbekende datum en Claes Jurjens Fontein overleed op 2 november 1670. 13 Gemeentearchief Harlingen, Stadsbestuur, invnr 699, Rooiboek, 7 december 1663. Daar steekt hij 't Heijlig Hart mee aan, / Van mocht men eensies hooren, / Den Lof tot sijnen Monde uijtgaan / door 't ruijm der englen Kooren / Dan Prijst hij 't al, uijt al zijn Kracht / wat van haar word beseeten. De boedelinventarisatie Op 23 november 1703 werd de inventaris opgemaakt van de boedel van wijlen Auke Sietses, in leven meester popmaker in Harlingen, ten overstaan van de presiderende burgemeester dr Ericus Haarsma als commissaris en secretaris dr Arnold van Idsinga. Vocht zou de kwaal verergeren, daarom is ze van haar slaapkamer naar een andere drogere kamer verhuisd. Isaak Ambrosius het sien op Jesus, in qto. Primerosii vugli Errores in medicina. In het andere gedeelte was een slaapplaats gecreerd met behulp van een slaapbank, een matras, peluw, oorkussens en vier dekens. Ze was verplicht gedurende maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober dagelijks (uitgezonderd zon- en feestdagen) werkzaam te zijn van s morgens half negen tot s middags twaalf uur, en s middags van half twee tot s avonds zeven uur; en in de maanden. Gevonden op: ml 10 Jacobus Johannes Batelier (1593-1672 remonstrants predikant te s Gravenhage, Het helder licht over Romeynen negen.


Sitemap